Słowacja    Kraj koszycki    Koszyce    Kościół Najświętszej Trójcy
#15  Koszyce
#213  Słowacja

Kościół Najświętszej Trójcy

Nazwa lokalna: Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice

Kościół pod wezwaniem Św. Trójcy jest najbardziej wartościowym barokowym obiektem w słowackich Koszycach, wzorowanym na słynnym rzymskim Il Gesu. We wnętrzu wyróżnia się datowane na rok 1786 malowidło iluzjonistyczne będące dziełem Erazma Schrotta. Niezwykle cenne są również barokowa ambona, ławy i kilka obrazów w ołtarzach bocznych. W tutejszej krypcie pochowana jest fundatorka kościoła, księżna Žofia Báthory i jej syn Franciszek I. 

Miejsce to związane jest ze słynnymi męczennikami z XVII wieku - Markiem Križinem, Melicherem Grodeckým i Štefanem Pongrácem, którzy zostali zabici w 1619 roku przez żołnierzy Jerzego I Rakoczy'ego. W roku 1681 stanął tu jezuicki kościół, zaś tuż obok zakonnicy wznieśli szkołę i w ten sposób powstał pierwszy uniwersytet koszycki, który w tym okresie czasu był drugą z kolei uczelnią w całym kraju. Z tego powodu świątynia nazywana jest także kościołem uniwersyteckim. 

Mniej

Opinie

Hlavná 67040 01 Koszyce, Słowacja