Słowacja    Kraj koszycki    Koszyce    Katedra św. Elżbiety
#1  Koszyce
#18  Słowacja

Katedra św. Elżbiety

Nazwa lokalna: Dóm svätej Alžbety

Katedra świętej Elżbiety w Koszycach jest największym kościołem katolickim na Słowacji. Jest to późnogotycka, pięcionawowa bazylika z transeptem oraz wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz można podziwiać gotycki tryptyk świętej Elżbiety oraz pięciometrową, podwieszoną pod sklepieniem figurę Matki Boskiej. 

Katedrę w Koszycach budowano przez ponad 100 lat. Jest to strzelista budowla z wieloboczną wieżą przy zachodniej fasadzie oraz niewielką, metalową sygnaturką nad przecięciem naw. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, największy z remontów miał miejsce po pożarze z II połowy XVIII wieku. Wtedy też wieża katedry uzyskała zdobiony, rokokowy hełm. 

Wnętrze katedry jest bardzo proste. W niektórych miejscach, na ścianach zachowały się resztki fresków przedstawiających m.in. Ostatnią Wieczerzę. Ołtarz główny to tryptyk, na którego skrzydłach zachowało się 48 obrazów tablicowych przedstawiających życie świętej Elżbiety. W wystroju kościoła można też zobaczyć przedmioty rzemiosła artystycznego. 

Mniej

Opinie

Katedra św. Elżbiety mapa
Hlavná 30/54040 01 Koszyce, Słowacja