Bociania Wieś

Żywkowo to niewielka, bo licząca zaledwie 9 gospodarstw wieś, którą zamieszkuje 25 mieszkańców. Co roku do wsi przylatuje około 100 bocianów, by po zakończeniu okresu lęgowego wylecieć stąd w liczbie blisko dwa razy większej. Życie bocianich rodzin w Żywkowie podglądać można z wieży widokowej znajdującej się w gospodarstwie nr 7, które należącym do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bociania stolica Polski położona jest blisko granicy z Rosją w woj. warmińsko-mazurskim. 

Dla turystów chcących zobaczyć bociany w czasie polowania wytyczono ścieżkę edukacyjną pomiędzy Żywkowem a Toprzynami, gdzie również znajdują się bocianie gniazda. Wzdłuż liczącej około 2 km trasy umieszczono tablice informujące o bocianich żerowiskach, zagrożeniach na jakie narażone są ta piękne ptaki, jak również opis znaczenia śródpolnych oczek wodnych dla ochrony bocianich żerowisk.

Bocianie gniazda znajdują się na dachach, słupach, drzewach i specjalnie w tym celu przygotowanych platformach. Każdego roku zajętych jest około 35 – 40 gniazd, zaś w latach rekordowych wszystkie 50. Najwięcej gniazd, bo aż ponad 20, ma w swoim gospodarstwie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

mniej tekstu
Bociania Wieś – mapa
Żywkowo, Polska