Polska    województwo mazowieckie    Żyrardów    Muzeum Mazowsza Zachodniego
#2642  Polska

Muzeum Mazowsza Zachodniego

Siedzibą Muzeum jest dawny dom właściciela Zakładów Żyrardowskich. Placówka zajmuje się głównie historią miasta, włókienniczych Zakładów Żyrardowskich oraz badaniem terenu Mazowsza. Dostępna jest też galeria prac twórcy związanego z tym regionem - Józefa Rapackiego.

Zebrane zbiory zostały podzielone na cztery działy i liczą 8600 eksponatów. Większość zebrano dzięki darowiznom mieszkańców, niektóre zakupiono. Cennymi pamiątkami są zdjęcia pracowników Żyrardowskich Zakładów oraz dzieła malarza Józefa Rapackiego. Skalę zniszczenia tutejszych Zakładów w czasie wojny przedstawiono na 111 fotografiach. Interesująca jest również panorama Żyrardowa z 1899 r. Do stałych ekspozycji należy izba robotniczej rodziny z XX w., Galeria Rapackiego oraz odtworzonego gabinetu pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego.

Obiekt otacza Parki Krajobrazowy im. Karola Dittricha z zabytkowym drzewostanem. Muzeum organizuje warsztaty edukacyjne i malarskie, wystawy fotograficzne i koncerty muzyczne, a także występy teatralne.

Mniej

Opinie

Karola Dittricha 196-300 Żyrardów, Polska