Polska    województwo dolnośląskie    Wrocław    Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre
#68  Wrocław
#2041  Polska

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre

Muzeum zaprasza do poznawania tajemnic geologii oraz historii świata roślin i zwierząt Sudetów na podstawie zgromadzonych skamielin i skał.

Kolekcja placówki to około 20 tys. eksponatów prezentowanych na sześciu wystawach tematycznych, dedykowanych ewolucji świata roślin i zwierząt, stratygrafii sudeckich skał, ich budowie i powstawaniu oraz budowie geologicznej Masywu Ślęży. Na wystawach można też poznać historię dolnośląskiej miedzi oraz zbiór najciekawszych znalezisk pochodzących z Sudetów. Okazjonalnie muzeum organizuje wystawy czasowe tematycznie związane z geologią.

Bogate zbiory placówki stanowią pozostałość po pierwszej, prywatnej kolekcji gromadzonej od 1812 roku przez kolejnych dyrektorów Gabinetu Mineralogicznego. Po zawierusze wojennej odzyskano jedynie trzecią część całej kolekcji, która trafiła do Instytutu Geologicznego, a od 1975 roku stanowi systematycznie wzbogacane zbiory założonego przez prof. Henryka Teisseyre'a muzeum.

Mniej

Opinie

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre mapa
Wojciecha Cybulskiego 30 Wrocław, Polska