Polska    województwo mazowieckie    Warszawa    Zamek Ujazdowski
numer 139 w mieście
WARSZAWAPolska

Zamek Ujazdowski

Zamek Ujazdowski to zamek królewski pochodzący z XVII wieku. Wybudowany w stylu wczesnobarokowym, przechodził kilka generalnych remontów. Ostatnia przebudowa, w stylu klasycystycznym, miała miejsce za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie mieści się w nim Centrum Sztuki Współczesnej.

Pierwotnie znajdowała się tu osada Jazdów, zniszczona w połowie XIII wieku w wyniku najazdów Litwinów. Dwieście lat później, za sprawą Bony Sforzy w Ujazdowie stanął pierwszy, drewniany wówczas dwór, pełniący rolę prywatnej królewskiej siedziby. Po II Wojnie Światowej podjęto decyzję o całkowitej rozbiórce zamku, z którego pozostały ostatecznie same piwnice. Odbudowano go dopiero w latach siedemdziesiątych.

Od 1986 roku zamek jest siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej, w której można podziwiać dzieła współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej. Obecnie zbiory liczą około stu prac autorstwa blisko osiemdziesięciorga artystów.

Mniej
Zamek Ujazdowski mapa
Zamek Ujazdowski
Zamek Ujazdowski
ZOBACZ NA MAPIE
Jazdów 200-467 Warszawa , Polska