Polska    województwo mazowieckie    Warszawa    Krakowskie Przedmieście
#11  Warszawa
#43  Polska

Krakowskie Przedmieście

Ulica Krakowskie Przedmieście, mieszcząca się w centrum Warszawy, to jedno z najpiękniejszych miejsc w stolicy. Spacer wzdłuż tego odcinka Traktu Królewskiego daje możliwość poznania znacznego fragmentu historii Warszawy. Niegdyś była to droga wiodąca do Krakowa, dziś wiedzie do zobaczenia zabytkowych budynków o wspaniałej architekturze, a także wielu pomników.

Budowę Krakowskiego Przedmieścia rozpoczęto już w XIV w. Długa na 1100 m ulica prowadzi od Placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika. Między tymi punktami, oprócz wielu okazałych kamienic, można zobaczyć m.in. pałace (Potockich, Wesslów, Prezydencki), kościoły (św. Anny, Sióstr Wizytek, Wniebowzięcia NPM) czy pomniki (ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Twardowskiego, Józefa Poniatowskiego).

Ulica Krakowskie Przedmieście została wpisana do rejestru zabytków w 1965 roku. Niespełna trzydzieści lat później cały Trakt Królewski został uznany za pomnik historii.

Mniej

Opinie

Krakowskie Przedmieście Warszawa, Polska