Polska    województwo mazowieckie    Warszawa    Cerkiew św. Marii Magdaleny
numer 127 w mieście
WARSZAWAPolska

Cerkiew św. Marii Magdaleny

Cerkiew św. Marii Magdaleny w Warszawie została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku według projektu Mikołaja A. Syczewa. Inicjatorami jej utworzenia byli prawosławni mieszkańcy Pragi. Była pierwszą na terenie Warszawy samodzielnie stojącą cerkwią. Dziś w jej wnętrzach można podziwiać wyjątkowe przykłady sztuki sakralnej. Została wpisana do rejestru zabytków.

Cerkiew przetrwała praktycznie w nienaruszonym stanie czasy II wojny światowej. Dziś wnętrze świątyni odkryje przed zwiedzającymi oryginalny wystrój, m.in. zabytkowy trójkondygnacyjny ikonostas ze zdobieniami oraz koliste wizerunki Mojżesza, Dawida, Eliasza i Izaaka z tekstem modlitwy, zdobiące ściany kopuły głównej.

Obok wejścia do cerkwi ustawiono stare dzwony. W 1944 r. Niemcy pocięli je i zdjęli po kawałku z dzwonnicy, chcąc przetopić na pociski. Okazało się jednak, że stop, z którego je wykonano zupełnie się do tego nie nadaje. Kawałki dzwonów porzucone przed cerkwią zespawano, jednak nigdy już nie usłyszymy ich dźwięku.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Cerkiew św. Marii Magdaleny mapa
    Cerkiew św. Marii Magdaleny
    Cerkiew św. Marii Magdaleny
    ZOBACZ NA MAPIE
    Aleja Solidarności 5203-402 Warszawa , Polska