Polska    województwo wielkopolskie    Turek    Muzeum Rzemiosła Tkackiego
#2  Turek
#3222  Polska

Muzeum Rzemiosła Tkackiego

Muzeum mieści się w zabytkowym, dziewiętnastowiecznym budynku ratusza. Placówka zajmuje się przede wszystkim historią tkactwa i włókiennictwa na turkowskiej ziemi. Znajduje się tu również wystawa poświęcona bogatym zbiorom ceramiki łużyckiej oraz ekspozycja archeologiczna. Ponadto w placówce organizowane są wystawy czasowe, warsztaty tematyczne i kółka artystyczne.  

Najważniejsze miejsce w muzeum zajmuje wystawa stała pt. „Tradycyjne tkactwo i włókiennictwo w Turku i okolicy”, na której można podziwiać m.in. proporzec Zgromadzenia Tkaczy z 1828 r., lady tkackie z XIX w., księgi cechowe oraz archiwalne fotografie pierwszej fabryki włókienniczej, założonej w 1908 r. Wystawa archeologiczna - „Zwierzęta czwartorzędu" prezentuje ciosy i kości mamutów, a ekspozycja - "Cmentarzysko łużyckie" ukazuje zbiór ceramiki: popielnice, misy, kubki i dzbanki. 

Turek w XIX wieku zawdzięczał swój rozwój trudniącym się tkactwem osadnikom z Czech i Saksonii. W tym czasie, w mieście powstały dwie wielkie manufaktury produkujące tkaniny. Już w 1908 roku wybudowano tutaj nowoczesną fabrykę włókienniczą. Od tego czasu budynki przemysłu tekstylnego na dobre wpisały się w krajobraz miasta.

Mniej

Opinie

Muzeum Rzemiosła Tkackiego mapa
plac Wojska Polskiego 1 Turek, Polska