Polska    województwo kujawsko-pomorskie    Toruń    Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
#31  Toruń
#1579  Polska

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej

Na wystawie można obejrzeć pamiątki dokumentujące życie codzienne mieszkańców Kujaw, Pałuk, Kaszub, ziemi chełmińskiej. Kolekcja liczy 60 tys. eksponatów. Tradycyjną ekspozycję urozmaicono pokazami multimedialnymi i prezentacjami. W budynku muzeum prezentowane są też tematyczne wystawy czasowe, prezentujące kulturę różnych grup etnicznych z kraju i zza granicy. Placówka organizuje również wiele imprez mających na celu propagowanie kultury etnicznej.

Zbiory placówki podzielone są na działy: Gospodarki Podstawowej i Rzemiosł, Architektury i Parków Etnograficznych, Rybołówstwa i Zajęć Wodnych, Historii i Socjologii Wsi, Sztuki i Estetyki Ludowej, Folkloru.

Muzeum swoje istnienie zawdzięcza profesor Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, której imię nosi obecnie.

Mniej

Opinie

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej mapa
Wały Generała Władysława Sikorskiego 19 Toruń, Polska