Polska    województwo wielkopolskie    Szreniawa    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
#600  Polska

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

Muzeum zajmuje się dokumentowaniem zmian jakie na przestrzeni wieków zachodziły w technice rolnej oraz w przemyśle wiejskim. Mieści się w zabytkowym dworze oraz otaczającym go parku, w którym wybudowano pawilony wystawiennicze. Ekspozycja muzealna podzielona jest na kilkanaście działów. Znajduje się tu między innymi unikalna kolekcja wiatraków oraz parowych maszyn rolniczych. W muzeum regularnie odbywają się imprezy plenerowe i edukacyjne.

Muzeum w Szreniawie zostało powołanie w 1964 roku. Jest to obecnie jedna z największych na świecie kolekcji obrazująca przemiany zachodzące w rolnictwie oraz życiu wsi. Zgromadzono tu około 20 tysięcy eksponatów. Kilkanaście wystaw stałych dotyczy między innymi produkcji rolnej, chowu zwierząt, maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie, przetwórstwa produktów spożywczych, rzemiosła wiejskiego czy transportu.

Ekspozycja jest bardzo rozbudowana. Oprócz narzędzi stricte rolniczych zaprezentowano wygląd warsztatów rzemieślniczych z różnych epok. Wystawy zostały ułożone tak, by pokazać w jaki sposób zmieniały się używane w gospodarstwie i produkcji rolnej narzędzia i maszyny. Wiele prezentowanych tu pojazdów, takich jak traktory z przełomu XIX i XX wieku to unikaty w skali kraju.

Mniej

Opinie

562-052 Szreniawa, Polska