Polska    województwo wielkopolskie    Mosina    Wielkopolski Park Narodowy
#1  Mosina
#393  Polska

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy zlokalizowany jest nad rozlewiskiem Warty, na południe od Poznania. Jest to żywe muzeum przyrody, w którym znajduje się aż 12 malowniczych jezior. Teren Parku jest w znacznym stopniu zalesiony. Wśród drzew przeważa sosna zwyczajna, która tworzy bory sosnowe i sosnowo-dębowe bory mieszane.

W Wielkopolskim Parku Narodowym na zainteresowanie zasługują także zabytki. Będąc nad jeziorem Góreckim warto zwrócić uwagę na ruiny zamku Klaudyny Potockiej. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się wały polodowcowe, pagórki, wzniesienia oraz głazy narzutowe. Na terenie obiektu wyodrębniono 18 obszarów ochrony ścisłej o powierzchni 260 ha.

W Parku wytyczono 6 szlaków turystycznych pieszych oraz poprowadzono ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Warty.

Mniej

Opinie

Jeziory 62-050 Mosina, Polska