Polska   województwo zachodniopomorskie   Szczecin   Muzeum Sztuki Współczesnej

Nr 36 w mieście Szczecin

Muzeum Sztuki Współczesnej

Nowoczesne szczecińskie muzeum ulokowane jest w ciekawym architektonicznie, XVIII-wiecznym budynku o historycznym znaczeniu. W zbiorach muzeum znalazły się kolekcje malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby znanych polskich i zagranicznych twórców z dwóch ostatnich stuleci. Oprócz ekspozycji stałych, placówka organizuje wystawy czasowe. 

Podczas zwiedzana warto spojrzeć na sam budynek, który przez wiele dziesięcioleci pełnił funkcję komendantury garnizonu twierdzy szczecińskiej. Do dziś zachowała się tylko część oryginalnej budowli, którą wielokrotnie przebudowywano.

W kolekcji sztuki wyróżniają się dzieła wielu polskich artystów, wśród których nie mogło zabraknąć takich nazwisk, jak Stanisław Wyspiański, Jan Matejko, Jacek Malczewski, Tadeusz Makowski i wielu innych, w tym także XX-wiecznych kolorystów i przedstawicieli Grupy Krakowskiej.

Kolekcja sztuki obcej obejmuje prace artystów z Europy, Ameryki i Azji, licząc łącznie 614 obiektów z różnych dziedzin twórczości.

mniej tekstu
Muzeum Sztuki Współczesnej – mapa
Staromłyńska 170-561 Szczecin, Polska