Polska    województwo zachodniopomorskie    Szczecin    Galeria Sztuki Dawnej
numer 39 w mieście
SZCZECINPolska

Galeria Sztuki Dawnej

Galeria Sztuki Dawnej oferuje zwiedzającym wiele atrakcji. Jej wystawy skupiają się głównie na zaprezentowaniu dzieł sztuki pomorskiej z okresu od średniowiecza do baroku. Znajdują się tu między innymi: romańskie kapitele z Kołbacza, wczesnogotycki krucyfiks z Kamienia Pomorskiego oraz portret księcia Filipa I namalowany przez Lucasa Cranacha St.

Galeria ma swoją siedzibę w osiemnastowiecznym Pałacu Sejmu Stanów. Budynek został wybudowany w stylu północnego klasycyzującego baroku z rozkazu króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma I. Pierwotnie pełnił funkcje spotkań samorządu prowincji pomorskiej oraz rezydencji samego króla, który urzędował tu podczas pobytu w Szczecinie.

Pałac ozdobiony jest przepięknym tympanonem z herbem władcy Fryderyka Wilhelma I, którego tło stanowią panoplie oraz dwie rzeźby symbolizujące Sprawiedliwość i Roztropność. Pod spodem umieszczono herb Pomorza.

Mniej

Atrakcje wewnątrz