Polska   województwo zachodniopomorskie   Szczecin   Cerkiew Św. Mikołaja

Nr 48 w mieście Szczecin

Cerkiew Św. Mikołaja

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczecinie jest prawosławną cerkwią parafialną oraz konkatedralną. Do najważniejszych zabytków należą ikonostas główny, ikonostas pomocniczy, malowidła ścienne oraz kopuła. Cennymi zabytkami są również relikwie Młodzieńców Betlejemskich, św. Mikołaja, św. Maksyma Gorlickiego i św. Ignacego z Jabłecznej. W 2004 roku rozpoczęto budowę nowego budynku cerkwi. Wzniesiona została ona na planie krzyża greckiego w stylu bizantyjskim. Ukończono i konsekrowano ją w roku 2011.

Stara szczecińska cerkiew wybudowana została w latach sześćdziesiątych XX wieku. Współcześnie lewa część budynku mieści studio fotograficzne, natomiast prawa, zagospodarowana została przez szczeciński zbór zielonoświątkowy Betania. W wyposażeniu pochodzącym ze starej cerkwi na uwagę zasługują neobarokowe carskie wrota z cerkwi w Gródku pod Hrubieszowem zlokalizowane w głównym ikonostasie oraz  ikony pochodzące z cerkwi w Zdyni w Beskidzie Niskim. Wyposażenie to przywieźli ze sobą repatrianci prawosławni z kresów wschodnich.

mniej tekstu
Cerkiew Św. Mikołaja – mapa
Zygmunta Starego Szczecin, Polska