Polska    województwo zachodniopomorskie    Szczecin    Cerkiew św. Mikołaja
numer 38 w mieście
SZCZECINPolska

Cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczecinie jest prawosławną cerkwią parafialną oraz konkatedralną. Do najważniejszych zabytków należą ikonostas główny, ikonostas pomocniczy, malowidła ścienne oraz kopuła. Cennymi zabytkami są również relikwie Młodzieńców Betlejemskich, św. Mikołaja, św. Maksyma Gorlickiego i św. Ignacego z Jabłecznej. W 2004 roku rozpoczęto budowę nowego budynku cerkwi. Wzniesiona została ona na planie krzyża greckiego w stylu bizantyjskim. Ukończono i konsekrowano ją w roku 2011.

Stara szczecińska cerkiew wybudowana została w latach sześćdziesiątych XX wieku. Współcześnie lewa część budynku mieści studio fotograficzne, natomiast prawa, zagospodarowana została przez szczeciński zbór zielonoświątkowy Betania. W wyposażeniu pochodzącym ze starej cerkwi na uwagę zasługują neobarokowe carskie wrota z cerkwi w Gródku pod Hrubieszowem zlokalizowane w głównym ikonostasie oraz  ikony pochodzące z cerkwi w Zdyni w Beskidzie Niskim. Wyposażenie to przywieźli ze sobą repatrianci prawosławni z kresów wschodnich.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Cerkiew św. Mikołaja mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Zygmunta Starego Szczecin , Polska