#1328  Polska

Maczuga Herkulesa

Maczuga Herkulesa w Sułoszowej to jedna z najbardziej popularnych w Polsce maczug skalnych. Znajduje się ona na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, jest zbudowana z wapienia. Nazwa skały wzięła się z jej kształtu – przypomina ona bowiem maczugę, którą dzierżył heros z mitologii rzymskiej.

Na skale Fortepian w Dolinie Prądnika wznosi się mierząca 25 m Maczuga Herkulesa. Buduje ją wapień powstały na skutek procesu krasowienia, czyli oddziaływania wody i dwutlenku węgla na skałę wapienną.

Jako pierwszy skałę zdobył Leon Witek w 1933 roku – na pamiątkę tego wydarzenia umieszczono na szczycie skały niewielki żelazny krzyż. Później zdobyto ją tylko dwukrotnie, kolejno w 1935 i 1936 roku.

Obok Maczugi Herkulesa przebiega żółty szlak turystyczny – prowadzi on od Pieskowej skały do Ojcowa, przez Sąspów, Dolinę Sąspowską i Dolinę Prądnika.

Mniej

Opinie

Sułoszowa, Polska