Polska   województwo śląskie   Sławków   Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne

Jest to muzeum funkcjonujące obecnie jako Dział Kultury Dawnej tutejszego Miejskiego Ośrodka Kultury. Placówka mieści się XIX-wiecznym domu sławkowskiego kupca i prezentuje zbiory o wartości historycznej regionu. Stała ekspozycja dotyczy wykopalisk archeologicznych, które doprowadziły do odkrycia ruin sławkowskiego zamku, oraz szeroko pojętej historii regionu w różnych aspektach.

Początkowo Muzeum mieściło się w budynku zabytkowej, XVII-wiecznej karczmy. W 1984 roku zostało przeniesione do domu dawnego sławkowskiego kupca. W skład stałej ekspozycji wchodzą przedmioty prezentujące historię regionu, między innymi dziejów hutnictwa i górnictwa oraz miejscowego rzemiosła i handlu, jak lampy górnicze z XVIII wieku, rzeźby świętych z drugiej połowy XVII wieku czy mapa miasta z 1823 roku. Na uwagę zasługują także eksponaty dotyczące tutejszej społeczności żydowskiej, wśród których znaleźć można hebrajskie, XIX-wieczne ksiągi oraz wystawa pamiątek I I II wojny światowej.

mniej tekstu
Muzeum Regionalne – mapa
Rynek 941-260 Sławków, Polska