Polska    województwo małopolskie    Skała Wieś    Pustelnia Błogosławionej Salomei
#3105  Polska

Pustelnia Błogosławionej Salomei

Pustelnia Salomei to miejsce, w którym od 1262 roku mieszkały klaryski z Zawichostu. W zakonie przebywała błogosławiona Salomea, siostra Bolesława Wstydliwego. Całe założenie składa się z kościoła, grot modlitewnych oraz domku - pustelni Salomei. Wybudowane zostało w XVII wieku, choć w bryle kościoła widoczne są ślady wcześniejszych, romańskich i gotyckich budowli.

Błogosławiona Salomea wstąpiła do zakonu klarysek po śmierci swego męża Kolomana Węgierskiego. Siostry przeniosły się do leżącego na wzniesieniu nad doliną Prądnika Grodziska z Zawichostu. Było to bezpieczne schronienie w czasach najazdów. Salomea prowadziła życie pustelnicze i zmarła w opinii świętości w 1268 roku. Jej postacią oraz samym Grodziskiem zainteresowano się w XVII wieku, w czasie procesu beatyfikacyjnego.

Na wzgórzu, w miejscu wcześniejszego romańskiego i gotyckiego kościoła, postawiono nową barokową świątynię. Za nią wybudowano kaplice naśladujące wyglądem groty modlitewne. Stoi tu także obelisk poświęcony Wiktorii Wiedeńskiej. Jest to słup stojący na grzbiecie słonia. Poniżej, na zboczu znajduje się właściwa pustelnia. Jest to niewielki domek, w którym zachował się ołtarzyk, kamienne łóżko, grób Chrystusa oraz resztki stiukowych dekoracji.

Mniej

Opinie

32-043 Skała Wieś, Polska