#1412  Polska

Wieża Książęca

Udostępniona do zwiedzania, odrestaurowana i wyremontowana gotycka wieża w swoim wnętrzu kryje średniowieczne malowidła ścienne, wspaniałe portale oraz historyczne elementy wyposażenia. Można tu zobaczyć wnęki okienne z kamiennymi ławami, a w Sali Rycerskiej - wykonaną w technice al secco XIV-wieczną polichromię. Nietypowość malowideł sprowadza się do ich świeckiej tematyki, odbiegającej od średniowiecznych kompozycji religijnych. Przez cały rok w Siedlęcinie organizowane są imprezy związane z historią obiektu i regionu.

Baszta jest laureatką kilku konkursów na najlepszy produkt turystyczny. Gotycka Wieża Książęca powstała w XIV wieku na zlecenie księcia Henryka I Jaworskiego i jest jednym z największych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu w kraju. W 1575 roku po dużym pożarze dokonano jej przebudowy wieży dodając czwartą kondygnację. Obiekt w niezmienionej postaci dotrwał do dnia dzisiejszego. Budowla od 1732 roku aż do 1945 była własnością rodu Schaffgotschów. Po II wojnie światowej popadała w coraz większą ruinę, a jej świetność przywrócono z inicjatywy obecnego właściciela - fundacji ,,Zamek Chudów”.

Mniej

Opinie

Wieża Książęca mapa
Długa 2158-508 Siedlęcin, Polska