Polska    województwo dolnośląskie    Siedlęcin    Kościół św. Mikołaja
#3165  Polska

Kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja w Siedlęcinie pochodzi z XIV wieku. Jest świątynią murowaną, jednonawową. Wśród wyposażenia zachowały się m.in. mistyczny krucyfiks z naturalnej wielkości figurą Chrystusa, barokowy polichromowany i złocony ołtarz główny, prospekt organowy, figury świętych, drewniane drzwi, herby rodowe.

Pierwsza wzmianka o kościele św. Mikołaja w Siedlęcinie pochodzi z 1399 roku. Lecz nieznana jest dokładna data jego budowy. Świątynia w swojej historii kilkakrotnie została przebudowana. Pierwszy raz na początku XVI wieku. Kolejne przebudowy miały miejsce w XVI i XVII wieku. W roku 1700 dobudowano kaplicę północną oraz hełm wieży. Natomiast w XX wieku powstał przedsionek południowy kościoła.

Krucyfiks został prawdopodobnie wykonany ok. 1500 roku w lokalnym warsztacie. Barokowy ołtarz główny pochodzi z 1696 roku. Natomiast wykonanie prospektu organowego wraz z malowaną balustradą datowane jest na koniec XVIII wieku.

Mniej

Opinie

Siedlęcin, Polska