Polska    województwo podkarpackie    Rzeszów    Kościół Garnizonowy
#30  Rzeszów
#2213  Polska

Kościół Garnizonowy

Zabytkowy Kościół Garnizonowy znajduje się w Śródmieściu. Świątynia powstała w 1712 roku. Utrzymana w stylu barokowym, bez zbędnych ozdób, których zakazywało prawo reformackie. Pod budynkiem znajdowały się katakumby, w których chowani byli księża i główni fundatorzy. 

Pierwotnie był to Klasztor i Kościół Reformatów powstały z inicjatywy Andrzeja Passakowicza, który sprowadził oo. Reformatów z Jarosławia. Budynek powstał dzięki ofiarności rodziny Lubomirskich, m.in. żony księcia Jerzego Ignacego, Marianny, która w intencji powiększenia rodziny ofiarowała na budowę kościoła kilka tysięcy złotych. W 1787 roku kościół trafił w ręce zaborców, którzy utworzyli w nim magazyny. Legenda głosi, że wizerunek Matki Boskiej, który znajduje się na absydzie prezbiterium, cudownie ocalał. Żadna farba nie zdołała go pokryć, a malarz kilkakrotnie spadł z drabiny. 

Po odzyskaniu niepodległości w kościele powstała parafia wojskowa, przemieniona w latach 60-tych na parafię wojskowo-cywilną.

Mniej

Opinie

Reformacka 5 Rzeszów, Polska