#11  Rzeszów
#871  Polska

Cmentarz Stary

Cmentarz Stary w Rzeszowie to nekropolia zajmująca powierzchnię 3,65 ha. Założono go pod koniec XVIII wieku. Obecnie znajduje się tu 622 grobowców oraz nagrobków wzniesionych w różnych stylach, przede wszystkim z okresu klasycyzmu, romantyzmu oraz neogotyku. Cmentarz wraz z kościołem został wpisany do rejestru zabytków.

Przechodząc cmentarnymi alejkami można zobaczyć przykłady sakralnej sztuki kamieniarskiej, są to obeliski, pomniki nagrobne, a także ozdobne kolumny i krzyże. Autorami wielu z nich są znani krakowscy i lwowscy rzeźbiarze, m.in Józef Kulesza i Julian Markowski.

Historia nekropolii jest długa i burzliwa. Powstała za czasów panowania Józefa II, który zakazał pochówku na terenie miasta. Czynna była do 1910 r., jednak w czasach II wojny światowej cały czas organizowano tutaj pogrzeby. W latach okupacji cmentarz został zniszczony i ograbiony. W latach 60. XX wieku wpisano go do rejestru zabytków, dziś regularnie prowadzone są tu prace konserwatorskie.

Mniej

Opinie

Targowa 35-00135-065 Rzeszów, Polska