Polska    województwo podkarpackie    Rymanów    Kościół św. Wawrzyńca
#1883  Polska

Kościół św. Wawrzyńca

Rymanowski kościół św. Wawrzyńca reprezentuje styl późnobarokowy. Wewnątrz, w XIX-wiecznym ołtarzu głównym podziwiać można obraz Matki Boskiej Bolesnej. Uznana za słynącą łaskami namalowana na desce Pieta była podobno darem króla Władysława Jagiełły. W kościele są też ołtarze boczne z końca XVIII wieku, epitafia inskrypcyjne, organy z 1887 roku, renesansowy nagrobek Sienieńskich, oraz figury śś. Piotra i Pawła pochodzące z poprzedniej, rokokowej świątyni.

Fundatorem wzniesionego w latach 1779-1781 roku kościoła był wojewoda wołyński, Józef Ossoliński, który spoczywa w podziemiach świątyni. Strawiony przez pożar w 1839 roku kościół został odbudowany dwa lata później. Kolejnym zniszczeniom uległ we wrześniu 1944 roku. W latach powojennych świątynię odbudowano.

W przykościelnej wieży znajdują się dwa XVII-wieczne dzwony, obok zabytkowa XVIII-wieczna plebania i secesyjna wikarówka, a przed świątynią pomnik ofiar systemów totalitarnych.

Mniej

Opinie

Wola 538-480 Rymanów, Polska