Polska    województwo podkarpackie    Bóbrka    Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. I. Łukasiewicza
numer 1 w mieście
BÓBRKAPolska

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. I. Łukasiewicza

Muzeum znajduje się na terenie pierwszej na świecie, i do dziś funkcjonującej kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Ma formę skansenu i jest pierwszym tego typu obiektem w Europie. Zobaczyć tu można m.in. charakterystyczne wieże i kiwony, XIX-wieczne szyby naftowe, tzw. kopanki, XIX-wieczny warsztat mechaniczny i wiertnicę ręczną oraz upamiętniający założenie kopalni obelisk ufundowany przez Ignacego Łukasiewicza w 1872 roku. Jest tu również budynek dawnej kopalnianej kuźni oraz tzw. Dom Łukasiewicza z atrakcyjną ekspozycją multimedialną, zbiorem lamp naftowych, fotografii i kolekcją geologiczną.

Założycielami istniejącej od 1854 roku kopalni byli Ignacy Łukasiewicz, Karol Klobassa-Zrencki i Tytus Trzecieski, Muzeum natomiast powołane zostało w 1972 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego. Oprócz XIX-wiecznych eksponatów są tu również współcześnie wykorzystywane urządzenia. W oddanym do użytku w roku 2000 Pawilonie Wystawowym zobaczyć można ekspozycje poświęcone przemysłowi rafineryjnemu oraz górnictwu naftowemu i gazowniczemu.

Placówka wydaje zeszyty naukowo-historyczne „Wiek Nafty”, prowadzi działalność naukowo-badawczą i edukacyjną.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. I. Łukasiewicza mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Bóbrka 38-458 Bóbrka , Polska