Polska    województwo łódzkie    Rogów    Arboretum SGGW    Muzeum Lasu i Drewna
#5  Rogów
#3074  Polska

Muzeum Lasu i Drewna

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Arboretum SGGW

Trzon zbiorów muzeum poświęcony jest zoologii i łowiectwu. Kolekcje podzielono na działy: ssaki, ptaki, owady, szyszki i ksylotekę, czyli tzw. bibliotekę drewna z 350 próbkami. Wśród zbiorów znajduje się około 460 okazów ssaków i ptaków, skamieliny i poroża. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja nietoperzy, prezentowana w oddzielnej, specjalnie zaadaptowanej sali.

W wydzielonej oddzielnie sali edukacyjnej, w której znajdują się okazy wypchanych zwierząt, regularnie odbywają się zajęcia dydaktyczne w formie lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży. Założono w niej również hodowlę gekonów i owadów.

Muzeum stanowi część bazy naukowo-dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a większość zgromadzonych w nim zbiorów pochodzi z lat 1949-50, z czasów gdy placówka służyła jedynie studentom i pracownikom Wydziału Leśnego SGGW.

Mniej

Opinie

Muzeum Lasu i Drewna mapa
Leśna 595-063 Rogów, Polska