Polska    województwo podkarpackie    Przemyśl    Kościół Karmelitów św. Teresy
#23  Przemyśl
#2685  Polska

Kościół Karmelitów św. Teresy

Kościół pod wezwaniem Świętej Teresy od Jezusa na wzgórzu w Przemyślu góruje nad zabudowaniami starego miasta. Wewnątrz świątyni znajduje się wiele cennych obiektów między innymi barokowa ambona, ołtarze boczne, czy też portale wykonane z czarnego marmuru. Na szczególną uwagę zasługują także nieznaczne pozostałości po freskach.

Oryginalna ambona, znajdująca się w środku kościoła, kształtem przypomina Łódź Piotrową. Umieszczono na niej figury apostołów - Piotra i Pawła. Ołtarze boczne wykonano w stylu rokoko. Sklepienia ozdobiono stiukową dekoracją, a w zakrystii ustawiono zabytkowy, osiemnastowieczny konfesjonał. Na ścianach zachowały się nieliczne freski, gdyż zostały zamalowane przez grekokatolików, którzy pod koniec XVIII wieku zajmowali świątynię.

Kościół został zbudowany w pierwszej połowie siedemnastego wieku w stylu późnorenesansowym. W 1784 roku został zlikwidowany, a budynek przekazano grekokatolikom, którzy wprowadzili w nim kilka zmian, np. dodając bizantyjskie elementy. W XX wieku ponownie oddano świątynię Karmelitom.

Mniej

Opinie

Karmelicka 1 Przemyśl, Polska