Polska    województwo podkarpackie    Przemyśl    Cmentarz Zasański
numer 28 w mieście
PRZEMYŚLPolska

Cmentarz Zasański

Cmentarz na Zasaniu powstał w 1916 roku i pierwotnie pełnił rolę austriackiej nekropolii wojennej. Góruje nad nim krzyż poświęcony poległym za Ojczyznę. Wykonano go z fragmentów przęseł mostu na Sanie wysadzonego przez załogę kapitulującej Twierdzy Przemyśl. Można tu również zobaczyć dwie rosyjskie armaty zdobyte podczas walk o twierdzę, a także kaplicę i trzy bramy pamiętające czasy założenia cmentarza. Spoczywają tu m.in. żołnierze z obu wojen światowych oraz Ryszard Siwiec, mieszkaniec Przemyśla, który w 1968 roku dokonał aktu samospalenia w Warszawie, protestując przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 

Cmentarz został zaprojektowany przez węgierskiego inżyniera Franciszka Szabolcsa. Znajdują się tu groby żołnierzy austro-węgierskich, kwatera legionistów polskich, mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okresie II wojny światowej oraz podczas walk z UPA, a także żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych w latach 1943-1944. Pochowano tu również matkę gen. Stanisława Maczka i związanych z Zasaniem księży salezjanów. Obecnie nekropolia lewobrzeżnego Przemyśla pełni funkcję cmentarza komunalnego.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Cmentarz Zasański mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    37-700 Przemyśl , Polska