Polska    województwo podkarpackie    Przemyśl    Cmentarz Główny
numer 32 w mieście
PRZEMYŚLPolska

Cmentarz Główny

Cmentarz Komunalny Główny w Przemyślu powstał w związku z brakiem miejsc na tak zwanym cmentarzu starym. Pochowano tu wiele zasłużonych osobistości, w tym najprawdopodobniej polskiego generała i uczestnika Powstania Styczniowego – Jarosława Dąbrowskiego. Nowa nekropolia charakteryzuje się różnorodnością form nagrobków oraz wysoką zielenią, górującą nad grobami.

Cmentarz powstał w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Był sukcesywnie powiększany o przylegające do niego tereny. W 1909 roku został otoczony neogotyckim ogrodzeniem. Na jego terenie wzniesiono kaplicę cmentarną, a wokół niej wzniesiono okazałe nagrobki najbardziej znaczących postaci dziewiętnastowiecznego Przemyśla. Zachowane tu pomniki prezentują duże walory artystyczne, a najpiękniejsze wyszły spod dłuta rzeźbiarzy lwowskich

Pierwotnie na miejscu obecnego cmentarza, znajdował się tak zwany cmentarz choleryczny. To tutaj chowano osoby, które zmarły na cholerę lub inne choroby zakaźne. Datuje się, że pierwsza nekropolia powstała w 1831 roku, czyli wtedy gdy wybuchła pierwsza epidemia cholery.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Cmentarz Główny mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Juliusza Słowackiego Przemyśl , Polska