numer 27 w mieście
PRZEMYŚLPolska

Podziemia Archikatedry

Znajduje się wewnątrz : Archikatedra Przemyska

Krypty jednej z najstarszych i najcenniejszych świątyń Podkarpacia to wyjątkowa przestrzeń muzealno-sakralna, w której zaprezentowano ekspozycję pt.„Podziemia Archikatedry jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich”. Znajdują się tu relikwie świętych, sarkofagi jedenastu biskupów oraz należące do nich szaty liturgiczne i pierścienie. Jest także mauzoleum bpa Aleksandra Fredry, który w latach 1728-1732 nadał katedrze barokowy kształt. Zachowane fragmenty dawnych murów są namacalnym śladem wielowiekowych dziejów świątyni. Najstarszy zabytek podziemi to usytuowane pod prezbiterium mury romańskiej rotundy św. Mikołaja datowanej na XI-XII wiek. 

Udostępnione w 2014 roku podziemia zajmują powierzchnię 470 m². Ich wygląd jest rezultatem odbudowy, która miała miejsce po wielkiej katastrofie w 1733 roku, gdy zawaliło się sklepienie dopiero co przebudowanego kościoła. W latach 60-tych XX wieku odkryto istnienie rotundy. W roku 2011 w częściowo zalanych i zasypanych kryptach ruszyły szeroko zakrojone prace remontowo-konserwacyjne.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Podziemia Archikatedry mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Zamkowa 337-700 Przemyśl , Polska