Polska    województwo wielkopolskie    Pleszew    Muzeum Regionalne
#1  Pleszew
#2828  Polska

Muzeum Regionalne

Siedzibą Muzeum jest dawny zajazd pocztowy z lat 30-tych XIX w., o cechach klasycystycznych. Placówka posiada zbiory historyczne, archeologiczne, artystyczne i etnograficzne. Znajduje się tutaj szczególnie cenna kolekcja malarstwa, gwaszy i rysunków mieszkańca Pleszewa - Mariana Bogusza. 

Wśród zbiorów historycznych, do najciekawszych należą dokumenty pochodzące od XVI wieku i dotyczące historii miasta oraz okolic, a także Statut Cechu Krawieckiego z 1592 roku. Zbiory archeologiczne to głównie pozostałości osadnictwa z okresu od 3000 lat p.n.e. aż do X-XI wieku po Chrystusie i są to: naczynia ze znakami kultowymi, grzechotki ludności kultury łużyckiej, groty, czy bransolety. 

Placówka posiada również bogate zbiory malarstwa, rysunku i grafiki artystów pochodzących z Pleszewa i okolic, m.in. prace Mariana Bogusza. W dziale etnograficznym dużą część zbiorów stanowią przedmioty codziennego użytku, rękodzieła artystów ludowych oraz urządzenia i wyroby z dawnych warsztatów. Muzeum regularnie organizuje wystawy czasowe oraz prowadzi działalność edukacyjną.

Mniej

Opinie

Poznańska 3463-300 Pleszew, Polska