Polska    województwo małopolskie    Owczary    Cerkiew Opieki Matki Bożej
#1  Owczary
#2585  Polska

Cerkiew Opieki Matki Bożej

Drewniana Cerkiew Opieki Matki Bożej znajdująca się w Owczarach jest jedną z najstarszych w Polsce cerkwi łemkowskich. Licząca sobie kilkaset lat świątynia pełni obecnie funkcję greckokatolickiej cerkwi parafialnej i kościoła rzymskokatolickiego. Nie tylko sama budowla cerkwi jest zabytkowa – jej wnętrze również stanowią bezcenne antyki. Niesamowity budynek cerkwi doceniają nie tylko turyści, ale również szersze grono odbiorców – w 2013 roku cerkiew została bowiem wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wędrując wzdłuż szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego można natknąć się na wiele wspaniałych budowli. Jedną z nich jest wybudowana w 1653 roku Cerkiew Opieki Matki Bożej. Drewniana budowla otoczona jest kamiennym murem z dwoma zabytkowymi przejściami – murowaną bramką oraz dzwonnicą bramną.

Wnętrze cerkwi jest nie mniej zachwycające niż jej architektura. Do najcenniejszych elementów wystroju należą XVIII-wieczny ikonostas i ołtarze boczne ozdabiane starymi ikonami (pochodzącymi nawet z XVI wieku).

Mniej

Opinie

żółty szlak rowerowy Owczary - Małastów 38-307 Owczary, Polska