Polska    województwo pomorskie    Odry    Kamienne Kręgi
#1  Odry
#1381  Polska

Kamienne Kręgi

Rezerwat „Kamienne Kręgi” to stała ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza, na której można zobaczyć jedno z najlepiej zachowanych cmentarzysk w Europie. Na wystawie prezentowane są znaleziska archeologiczne z czasów Gotów, makieta cmentarzyska i rekonstrukcje grobów, a w części przyrodniczej można zapoznać się z rozmaitością gatunkową tutejszych porostów oraz typowymi zbiorowiskami roślinnymi.

Samo cmentarzysko zajmuje powierzchnię 16,91 hektarów na terenie rezerwatu, a znajduje się na nim 10 kamiennych kręgów i 29 kurhanów, w tym między innymi potwierdzone naukowo ślady dawnych obrządków religijnych, jak groby ze stelami, czy groby płaskie. Rezerwat uważany jest za potężniejszy i bardziej wartościowy historycznie kompleks etnograficzny w Europie.

Ciekawostką jest odkrycie, dokonane w 1914 roku przez niemieckiego geodetę z poznania Paula Stephana, który dostrzegł prawdopodobieństwo wykorzystania kręgów, jako obserwatorium astronomicznego. Miejsce uznawane jest też za energetyczne, jak twierdzą radiesteci – skupiające energię Ziemi i Kosmosu. Zwiedzając cmentarzysko można doświadczyć jej pozytywnego działania.

Mniej

Opinie

Odry, Polska