Polska   województwo świętokrzyskie   Nowa Słupia   Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi prezentuje bogate tradycje związane z wytopem żelaza na terenie Gór Świętokrzyskich. Tutejsze wystawy obejmują fragmenty dawnych pieców hutniczych, makiety osad hutniczych oraz wyroby żelazne. Muzeum jest współorganizatorem jednej z największych imprez plenerowych w województwie świętokrzyskim, Dymarek Świętokrzyskich.

Placówka w Nowej Słupi jest odziałem Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Znajduje się w miejscu, gdzie odkryto zespół ponad 40 dawnych pieców hutniczych, tak zwanych dymarek. Ekspozycja pokazuje dzieje ośrodka przemysłowego w Nowej Słupi, jego rozwój i wykonywane tu przedmioty. Pozwala także prześledzić w jaki sposób powstawały tutejsze złoża rud żelaza oraz jak wyglądało ich późniejsze wykorzystanie.

mniej tekstu
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego – mapa
Świętokrzyska 5926-006 Nowa Słupia, Polska