Polska    województwo świętokrzyskie    Nowa Słupia    Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
numer 7 w mieście
NOWA SŁUPIAPolska

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Muzeum Przyrodnicze ŚPN mieści się w dawnych zabudowaniach klasztoru na Świętym Krzyżu. Od 2010 roku ma ono nową, multimedialną ekspozycję, która w interesujący sposób przybliża zagadnienia dotyczące geologii, flory, fauny oraz zagospodarowania Gór Świętokrzyskich.

Wystawa podzielona jest na działy dotyczące geologii Gór Świętokrzyskich oraz ich przyrody i działalności człowieka na tym terenie. Rozpoczyna się ogromną, plastyczną makietą całego obszaru Gór Świętokrzyskich, która pozwala na lepsze umiejscowienie opisywanych zjawisk w terenie. Kolejne sale przy pomocy obrazu, dźwięku i efektów multimedialnych prowadzą zwiedzających przez zawiłe zagadnienia powstania Gór Świętokrzyskich, ich przeszłości geologicznej po współczesne czasy i ich obecny krajobraz. Można tu zobaczyć najbardziej charakterystyczne siedliska roślinne i zwierzęce wraz z modelami zamieszkujących je stworzeń.

Muzeum pokazuje także działalność człowieka na terenach, które obejmuje dziś park. Są tu stanowiska pozwalające zapoznać się ze starożytnym hutnictwem żelaza i szkła, gospodarką leśną oraz zagospodarowaniem rolniczym tego regionu.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    26-004 Nowa Słupia , Polska