Polska    województwo lubelskie    Lublin    Trybunał Koronny
#36  Lublin
#3227  Polska

Trybunał Koronny

Zabytkowy Trybunał Koronny ulokowany w centrum Rynku, w miejscu dawnego ratusza, dziś mieści Pałac Ślubów. W XVI-wiecznych piwnicach bierze początek Lubelska Trasa Turystyczna, atrakcja miejska, stanowiąca wycieczkę w historię miasta oraz jego legendy.

Obecnie wnętrza służące młodym zawierającym związek małżeński zdobią polichromie odrestaurowane w latach 90-tych ubiegłego wieku, a w zewnętrznym, trójkątnym tympanonie nad wejściem można obejrzeć zrekonstruowaną płaskorzeźbę. W dostępnych do zwiedzania piwnicach dawniej znajdowało się narzędzie tortur zwane katuszą. Na ścianach zachowały się napisy wyryte prawdopodobnie przez więźniów.

Budynek Trybunału Koronnego powstał w I połowie XVI wieku, jako następca zniszczonego w pożarze drewnianego Ratusza. Początkowo pełnił on funkcję siedziby władz miejskich, a od 1578 roku na wniosek króla Stefana Batorego rezydencję Trybunału Koronnego. Pierwotnie gotycki budynek był kilkakrotnie przebudowywany. Pierwsza przebudowa po pożarze w 1575 roku nadała mu kształt renesansowy, kolejna, w XVII wieku, przekształciła go w obiekt barokowy, a sto lat później obiekt nabrał cech klasycystycznych.

Mniej

Opinie