#19  Lublin
#1357  Polska

Teatr Stary

Teatr Stary w Lublinie mieści się na Starym Mieście. Jest to scena impresaryjna, na której odbywają się nie tylko spektakle, ale także koncerty, dyskusje, spotkania autorskie oraz warsztaty. Po remoncie, który zakończył się w 2012 roku Teatr Stary można zwiedzać po uprzednim zgłoszeniu.

Teatr Stary należy do najstarszych zachowanych teatrów w Polsce. Otwarto go w 1822 roku, a starszy od niego jest tyko Teatr Stary w Krakowie. Do 1866 roku funkcjonował jako główna, przede wszystkim zimowa scena Lublina. Po otwarciu Teatru Osterwy zaczęły tu występować wędrowne grupy aktorskie i cyrkowe. Na początku XX wieku do budynku wprowadziło się kino, występował tu także Teatr Żydowski. Po II wojnie budynek zaczął podupadać. Próbę jego ratowania podjęto dopiero na początku XXI wieku. Obecnie wyremontowany należy do głównych obiektów kulturalnych miasta.

Teatr zaprojektował Łukasz Rodakiewicz. Jest to klasycystyczna budowla zdobiona ślepymi arkadami oraz płaskorzeźbami przedstawiającymi maski teatralne. Podczas remontu zachowano oryginalny układ wnętrza. Wykonano też podpiwniczenie, którego pierwotnie budynek był pozbawiony.

Mniej

Opinie

Jezuicka 1820-113 Lublin, Polska