Polska   województwo lubelskie   Lublin   Muzeum Literackie im. J. Czechowicza

Nr 31 w mieście Lublin

Muzeum Literackie im. J. Czechowicza

Muzeum Józefa Czechowicza to placówka zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem i prezentacją pamiątek po wielkim pisarzu oraz po innych autorach związanych z Lublinem.

Kolekcja obejmuje większość rękopisów Józefa Czechowicza, a także inne zabytki historyczne dokumentujące życie i twórczość pisarza. Na wystawach można też zobaczyć zbiory dotyczące innych artystów.

W placówce muzealnej na stałe funkcjonują dwie wystawy: „Józef Czechowicz (1903-1939)” oraz „Odczytywanie miejsca. Historia kamienicy przy ulicy Złotej 3 i dzieje rodziny Riabininów”. Na pierwszej z nich można zobaczyć liczne pamiątki po autorze, obejmujące między innymi zdjęcia i dokumenty, listy, autografy utworów literackich, świadectwa szkolne, materiały dokumentujące pracę Czechowicza w Związku Literatów Lubelskich. Na wystawie znalazło się też około 50 woluminów z prywatnego księgozbioru pisarza z dedykacjami autorów.

Kolekcja Muzeum Józefa Czechowicza zawiera pamiątki dokumentujące życie i pracę także innych osób, takich jak Józef Łobodowski, Anna Kamieńska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński i wielu innych. W placówce prezentowane są również fotografie dokumentujące lubelskie życie literackie.

mniej tekstu
Muzeum Literackie im. J. Czechowicza – mapa
Złota 320-400 Lublin, Polska