Polska    województwo lubelskie    Lublin    Jeszywas Chachmej
#27  Lublin
#2534  Polska

Jeszywas Chachmej

Znajdująca się w budynku Jeszywas Chachmej synagoga to jednocześnie czynne miejsce modlitwy społeczności żydowskiej oraz Izba Pamięci Żydów Lubelskich. Wnętrze ulokowanego na dwóch kondygnacjach domu modlitwy zostało wiernie odtworzone pomiędzy 2003 a 2007 rokiem, a w zgromadzonych kolekcjach można zobaczyć wiele cennych zabytków religijnych.

Sala modlitwy znajduje się w jednym z pomieszczeń na parterze. W kilku sąsiednich można obejrzeć liczne eksponaty dokumentujące historię jesziwy oraz upamiętniającą postać rabina Majera Szapiry. Synagoga przez wiele lat była miejscem spotkań lubelskich Żydów, jako prywatny dom modlitwy funkcjonowała od 1889 roku.

W jej wnętrzu gościły wielkie postacie, wśród których znalazł się rabin Majer Szapira, założyciel Lubelskiej Szkoły Mędrców, a także Mosze Ajzenberg i Dawid Muszkatblit, prowadzący słynne wykłady talmudyczne.

Bożnica miała duże szczęście podczas II wojny światowej, ponieważ jej lokalizacja poza obszarem getta żydowskiego uchroniła ją przez zniszczeniem. Budynek służył Niemcom, jako szpital. W 1945 roku budynkiem zarządzała Akademia Medyczna. Do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej budynek powrócił w 2003 roku i wówczas podjęto decyzję o rekonstrukcji wnętrza.

Mniej

Opinie

Jeszywas Chachmej mapa
Lubartowska 85 Lublin, Polska