Polska    województwo podkarpackie    Łopienka    Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii
#1740  Polska

Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii

W położonej wśród bieszczadzkich wzniesień odludnej dolinie znajduje się wpisana do rejestru zabytków kamienna cerkiew, będąca pozostałością istniejącej tu kiedyś wsi Łopienki. W niezwykłym surowym wnętrzu świątyni pw. św. Męczennicy Paraskewy zobaczyć można m.in. figurę Chrystusa Bieszczadzkiego oraz kopię cudownej XVIII-wiecznej ikony Matki Bożej Łopieńskiej, której oryginał przechowywany jest w kościele w Polańczyku. Przy cerkwi znajduje się też odbudowana kaplica grobowa, dzwonnica oraz cmentarz z dwoma zachowanymi nagrobkami.

Datowana na I połowę XIX wieku cerkiew zastąpiła poprzednią, drewnianą świątynię, wzniesioną jako schronienie dla ikony Matki Bożej, która według legendy w cudowny sposób pojawiła się na rosnącej tu lipie. W XIX wieku Łopienka była słynnym ośrodkiem maryjnego kultu – na odbywające się tam odpusty przybywali tłumnie pielgrzymi z dalekich stron. Po wysiedleniach, które miały miejsce po II wojnie światowej, wieś przestała istnieć, a opuszczona cerkiew stopniowo popadała w ruinę.

W latach 70-tych inicjatorem odnowienia podupadłej świątyni był konserwator zabytków Olgierd Łotoczko. W roku 1983 dzięki m.in. Zbigniewowi Kaszubie rozpoczęto trwające blisko dwie dekady prace remontowe.

Mniej

Opinie

Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii mapa
38 Łopienka, Polska