Polska    województwo łódzkie    Łódź    Cmentarz Żydowski
#35  Łódź
#2057  Polska

Cmentarz Żydowski

Cmentarz Żydowski w Łodzi jest największą nekropolią żydowską w Polsce. Otwarty pod koniec XIX wieku kryje pochówki ponad 200 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy ofiar łódzkiego getta. Najbardziej okazałą budowlą kirkutu jest mauzoleum rodziny Poznańskich. Izrael Poznański wraz z żoną spoczywają w okrągłej budowli nakrytej kopułą. Cmentarz w Łodzi jest jednym z nielicznych, wciąż czynnych cmentarzy żydowskich w Polsce.

Decyzję o budowie tak zwanego „nowego” Cmentarza Żydowskiego podjęto w 1892 roku. Stary kirkut był już wówczas przepełniony. Ze starszej nekropolii nie przetrwało nic. Została zniszczona przez Niemców w 1943 roku. Teren pod budowę nowego Cmentarza ofiarował przemysłowiec Izrael Poznański. Po śmierci wraz z żoną spoczął w ozdobionej mozaikami kaplicy- mauzoleum. Z czasem teren kirkutu ogrodzono ceglanym murem w stylu neogotyckim.

Na Cmentarzu w Łodzi znajduje się około 70 tysięcy nagrobków. Są to przede wszystkim macewy, ale trafiają się też groby zwieńczone rzeźbami. Spoczywa tu wielu łódzkich przemysłowców, ludzi kultury i miejscowej inteligencji. W zbiorowych mogiłach pogrzebano ofiary łódzkiego getta, w tym około 600 Romów i Sinti, którzy trafili do getta w 1941 roku.

Mniej

Opinie

Zmienna 91-719 Łódź, Polska