Polska    województwo łódzkie    Łódź    Muzeum Kanału „Dętka”
#21  Łódź
#1226  Polska

Muzeum Kanału „Dętka”

Muzeum Kanału Dętka jest najmłodszym oddziałem Muzeum Miasta Łodzi. Znajduje się pod Placem Wolności, w dawnym zbiorniku na wodę używanym przez łódzkie wodociągi. Muzeum wzięło sobie za cel pokazywanie podziemnej, ukrytej normalnie przed wzrokiem „zabudowy” Łodzi. W opróżnionym obecnie zbiorniku i odbiegających od niego kanałach umieszczono wystawę poświęconą łódzkiej sieci wodociągów i kanałów. Składają się na nią dokumenty, zdjęcia i przedmioty używane podczas funkcjonowania sieci.

Na początku XX wieku w Łodzi trwały bardzo intensywne prace budowlane mające na celu stworzenie sieci wodociągów i kanalizacji miejskiej. Powstały dziesiątki kilometrów kanałów i podziemnych zbiorników, o których w czasach powojennych zapomniano. W 2008 roku udało się przywrócić do świadomości istnienie kanału „Dętka” i zbiornika na wodę deszczową pod Placem Wolności. Służył on do okresowego czyszczenia kanałów.

W znajdującej się pod Placem komorze oraz odchodzących od niej odnogach umieszczono zdjęcia i dokumenty, które pokazują budowę i eksploatacje łódzkich kanałów. Są tu także przedmioty używane przez pracowników wodociągów. Muzeum Kanału Dętka było pierwszym w Polsce udostępnieniem kanałów dla zwiedzających. Muzeum wspiera także różnorodną działalność artystyczną, a w jego pomieszczeniach odbywają się wystawy oraz przedstawienia i happeningi.

Mniej

Opinie

plac Wolności Łódź, Polska