Polska    województwo pomorskie    Lipusz    Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego
#1  Lipusz
#2877  Polska

Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego

Siedzibą muzeum jest dawny kościół ewangelicki, który po 1945 r. przestał pełnić funkcje sakralne. Muzeum ma w swoich zbiorach blisko 200 eksponatów, w tym dawny sprzęt rolniczy (sieczkarnie, krosna, kierat), wyposażenie domów (meble, naczynia, żelazka, kołowrotki) oraz pojazdy. Wśród tych ostatnich znajdują się sanie, wóz drabiniasty oraz odrestaurowany konny wóz strażacki z drewnianą sikawką z 1913 r.

Muzeum powstało w 2002 r. z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz. Pomysłodawcą był dawny leśniczy, Stanisław Lewna, który zbierał i zabezpieczał eksponaty w okolicznych wsiach. Lewna odnalazł też i przetłumaczył z niemieckiego fragment "Kroniki i statystyk ewangelickich kościołów w prowincjach wschodnich i zachodnich Prus", autorstwa A. Harnocha z 1890 r.  Opisano w nim historię kościoła i sąsiadującego z nim cmentarza.

W 1864 r. niejaki Rempert, właściciel Lipusza, oddał liczącej 500 wyznawców parafii plac pod budowę kościoła i cmentarza. Budowa zakończyła się w tym samym roku. Po II wojnie światowej społeczność ewangelicka w Lipuszu przestała istnieć, a kościół i cmentarz popadły w zapomnienie. Obecnie cmentarzem opiekują się dzieci z miejscowej szkoły, a część dawnych ewangelickich tablic nagrobnych znajduje się w zbiorach muzeum.

Mniej

Opinie

83-424 Lipusz, Polska