Polska   województwo łódzkie   Kutno   Ratusz w Kutnie - Muzeum Regionalne

Ratusz w Kutnie - Muzeum Regionalne

Muzeum ma siedzibę w neoklasycystycznym ratuszu miejskim, wzniesionym w latach 1842-1845. Placówka oferuje wystawy prezentujące historię Kutna i regionu od czasów najdawniejszych po współczesność. Osobną salę poświęcono w muzeum generałowi Józefowi Hallerowi.

W kutnowskim Muzeum Regionalnym zobaczymy dwie wystawy stałe: „Miasto w czasie i przestrzeni” oraz „Rzeźba po kutnowsku”. Pierwsza prezentuje historię od czasów prahistorycznych, kulturę, środowisko przyrodnicze, życie religijne, folklor i język ziemi kutnowskiej.

W Sali Generała Hallera zgromadzono eksponaty związane z kilkumiesięcznym stacjonowaniem w Kutnie Błękitnej Armii w 1919 r. Druga ekspozycja złożona jest z rzeźb twórców ludowych i nieprofesjonalnych, wśród których licznie reprezentowane są wizerunki diabła Boruty.

mniej tekstu
Ratusz w Kutnie - Muzeum Regionalne – mapa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2099-320 Kutno, Polska