#105  Kraków
#1190  Polska

Zakrzówek

Zalew Zakrzówek położony jest na terenie uroczyska Skałki Twardowskiego. Akwen powstał w roku 1990, w wyniku zalania starego kamieniołomu wapienia. Tworzą go dwa połączone ze sobą zbiorniki. Obecnie stanowi miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Krakowa.

Przed lokacją miasta na terenie dzisiejszego zalewu znajdowała się wieś Zakrzówek, którą przyłączono do Krakowa na początku XIX wieku jako dzielnicę katastralną.

Kąpiel w zalewie jest wzbroniona poza wyznaczonym kąpieliskiem, ponieważ w przeszłości dochodziło tu do częstych utonięć. Do wody można wejść tylko pod okiem ratownika.

Obecnie na Zakrzówku działa centrum nurkowe - to do niego należy strzeżone kąpielisko. Na głębokości od 7 do 30 metrów pod wodą zobaczyć można różne zatopione obiekty, takie jak: wraki samochodów, łódź oraz przebieralnię.

Mniej

Opinie

Kraków, Polska