#179  Kraków
#2980  Polska

Plac Mariacki

Plac Mariacki w Krakowie znajduje się w sąsiedztwie Rynku Głównego oraz Kościoła Mariackiego. Stoi przy nim kilka zabytkowych kamienic, w tym mieszczański Dom Hipolitów oraz gotycka kamienica księży penitencjarzy. Jest tu też średniowieczny kościół świętej Barbary. Plac zdobi Studnia Gołębi z kopią jednej z figur proroków z Kościoła Mariackiego.

Plac Mariacki wytyczono w 1802 roku. Wcześniej w tym miejscu znajdował się cmentarz. Jego powierzchnia została wyznakowana w terenie za pomocą jasnych, kamiennych płyt. Przy placu stoi dziewięć kamienic z różnych okresów czasu oraz kościół świętej Barbary.

Najstarsza jest gotycka, ale przebudowana w XIX wieku kamienica księży penitencjarzy. Bardzo cennym zabytkiem jest Kamienica Hipolitów z ciekawymi kamiennymi portalami oraz znajdującymi się wewnątrz stiukowymi dekoracjami autorstwa Baltazara Fontany. W początkach XVII wieku wybudowano ozdobioną sgraffitem Prałatówkę, zaś Wikarówkę przebudowano gruntownie w dwudziestoleciu międzywojennym tak, że zatraciła swoje cechy stylowe. Pozostałe kamienice powstały w XIX i XX wieku i reprezentują głównie styl eklektyczny lub secesyjny.

Mniej

Opinie

plac Mariacki Kraków, Polska