Polska    województwo małopolskie    Kraków    Plac Bohaterów Getta
#57  Kraków
#548  Polska

Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta w Krakowie w czasach II wojny światowej stanowił centrum żydowskiego getta. To w tym miejscu odbywały się selekcje ludności oraz apele, dochodziło tutaj również do egzekucji. Dziś jest to miejsce pamięci, postawiono na nim charakterystyczny pomnik, na który składają się 33 duże metalowe krzesła oraz 37 małych.

Krzesła stoją na placu w rzędach, podobnie jak Żydzi podczas każdego apelu. Twórców projektu pomnika zainspirowały spisane wspomnienia Tadeusza Pankiewicza, właściciela podgórskiej apteki „Pod Orłem” (obecnie muzeum). Opisywał on plac z porzuconymi na nim meblami mieszkańców getta, których wywieziono do obozów koncentracyjnych lub zamordowano.

W XIX wieku plac pełnił rolę targowiska, nazywany był Małym Rynkiem, od początku XX stulecia funkcjonował jako Plac Zgody. Dzisiejsza nazwa wprowadzona została po zakończeniu wojny. Każdego roku, w marcu, w rocznicę ostatniej dokonanej w tym miejscu selekcji ludności żydowskiej, z placu wyrusza Marsz Żywych.

Mniej

Opinie

plac Bohaterów Getta Kraków, Polska