Polska    województwo małopolskie    Kraków    Kościół św. Wojciecha
#101  Kraków
#1189  Polska

Kościół św. Wojciecha

Kościół rzymskokatolicki znajdujący się na Rynku Głównym w Krakowie. Początek tego niewielkiego budynku datuje się na schyłek XI lub XII wieku. Był wielokrotnie przebudowywany, co z łatwością można odkryć po mnogości stylów architektonicznych. W podziemiach znajduje się ekspozycja dotycząca historii Rynku, św. Wojciecha jak i samego budynku.

Legenda głosi, że w tym miejscu wygłaszał swoje kazania św. Wojciech i na pamiątkę tych wydarzeń wybudowano drewniany kościółek. Badania archeologiczne wykazały, że pod murami dzisiejszej świątyni znajdują się relikty wcześniejszej budowli murowanej, jak również dwóch drewnianych. 

Świątynia to jednonawowy kościół o barkowym wnętrzu, sklepieniu kolebkowym. W środku znajduje się XVII-wieczną kopię obrazu Matki Boskiej Większej oraz XV-wieczny krucyfiks.

Ciekawy jest fakt, że kościół św. Wojciecha znajduje się o 2-2,6 metra niżej w stosunku do swojego pierwotnego położenia, co związane jest z tym, że Rynek Główny z czasem stopniowo podwyższano.

Mniej

Opinie

plac Mariacki 31-042 Kraków, Polska