Polska    województwo mazowieckie    Kotuń    Muzeum Pożarnictwa
numer 1 w mieście
KOTUŃPolska

Muzeum Pożarnictwa

Prezentowane muzealne zbiory przedstawiają zmiany zachodzące w technice pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku, jak również podręczny sprzęt gaśniczy. Kolekcja muzeum obejmuje między innymi różne rodzaje sikawek, z czego najstarsza pochodzi z XIX wieku, polskie i zagraniczne motopompy, sprzęt alarmowy, aparaty oddechowe, kaski ochronne, pochodnie, toporki czy pasy bojowe. W muzeum możemy zobaczyć również zabytkowe pojazdy pożarnicze.

Poza eksponatami technicznymi, placówka udostępnia wystawę przybliżającą kulturę polskiego pożarnictwa ze zbiorem sztandarów, odznaczeń, medali, dyplomów, pieczątek, kolekcją mundurów oraz innymi pamiątkowymi rekwizytami.

Eksponaty zostały zebrane dzięki zaangażowaniu strażaków z całej Polski, którzy przekazali do muzeum zarówno osobiste pamiątki, jak i zabytkowe wyposażenie pochodzące z ochotniczych oraz zawodowych straży pożarnych.

Placówka jest oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Upowszechnia wiedzę na temat polskiego pożarnictwa z jego historią i kulturą. Muzeum posiada również własną bibliotekę oraz archiwum.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Muzeum Pożarnictwa mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Wiejska 908-130 Kotuń , Polska