#567  Polska

Jaskinia Mroźna

Jaskinia o długości 773 m, udostępniona turystycznie od maja do października. Pierwszy jej odcinek został odkryty w 1934. Swoją nazwę zawdzięcza wyglądającym jak szron białym naciekom na ścianach oraz stałej niskiej temperaturze powietrza. Powstała w wyniku erozyjnej działalności wód Potoku Kościeliskiego.

Mniej

Opinie

34-511 Kościelisko, Polska