Polska    województwo dolnośląskie    Jelenia Góra    Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach

Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach

Zbiory cieplickiego muzeum to wyjątkowo bogata kolekcja eksponatów, w znacznej części będących spuścizną rodu Schaffgotsch. Na ekspozycjach można podziwiać kolekcję owadów, rogi i poroża, ptasie jaja, zielniki, preparaty mokre i dermoplastyczne różnych gatunków zwierząt. Kolekcję uzupełniają zbiory historyczne, pomocnicze oraz pokaźna biblioteka.

Ekspozycje cieplickiego muzeum są efektem zbiorów, jakie przez wiele stuleci zgromadzili członkowie rodu, którego korzenie sięgają jeszcze czasów średniowiecza. Licząca setki tysięcy eksponatów kolekcja zgodnie z testamentem ostatniego przedstawiciela hrabiego Johanna Antona była przechowywana w jednym miejscu przez 200 lat. W okresie wojny skarby zostały podzielone i rozproszone, a uratowane dobra po wojnie trafiły do wielu znanych placówek muzealnych oraz do Zamku Królewskiego na Wawelu.

W muzeum przyrodniczym w Cieplicach znalazło swoje miejsce 40 tysięcy okazów przyrodniczych bez zielników, a także 2 tysiące zbiorów historycznych kilkaset pomocniczych i po kilka tysięcy zdjęć, przeźroczy oraz filmów. W bibliotece można przejrzeć kilka tysięcy książek i czasopism. To niezwykła wycieczka w świat przyrody i kultury regionu.

Mniej

Opinie

Cieplicka 11A58-560 Jelenia Góra, Polska